Banca dati musicale

Musicista

Dai Kimoto

Dai Kimoto

nato il 4.5.1949 a Kurashiki, Honshu, Giappone