Banca dati musicale

Musicista

Toshiko Akiyoshi

Toshiko Akiyoshi

nata il 12.12.1929 a Liaoyang, Manchuria, Cina, Rep. pop.

Links www.allmusic.com (Inglese)

Titoli nell'archivio e con Toshiko Akiyoshi in qualità di musicista Titoli nell'archivio e con Toshiko Akiyoshi in qualità di compositore